Limburgse norm

3.1. Wij hebben een actueel agressieprotocol en dragen dit actief uit.

De organistatie heeft een toegankelijk agressieprotocol voor medewerkers en bestuurders.
Het agressieprotocol beschrijft hoe de organisatie handelt in het geval van agressie.

3.2. Wij laten intern en extern weten wat onze organisatienorm van acceptabel gedrag is en wat dit betekent voor de houding van bestuurders en medewerkers.

Externen weten wat de organisatienorm van acceptabel gedrag is (bijv. de gedragsregels bij de ingang).
Er zijn verschillende manieren om aan externen te laten weten wat de normen en waarden van de organisatie zijn. In sommige gevallen hangen er bijv. huisregels bij de ingang van het gebouw.

3.3. Wij zijn ons bewust van de veiligheidsrisico´s van het verspreiden van de persoonlijke gegevens van medewerkers.

De organisatie is zich bewust van de veiligheidsrisico´s van het verspreiden van de persoonlijke gegevens van medewerkers/ambtenaren.
Medewerkers moeten veilig kunnen werken. Zo moeten zij bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om hun mails niet met hun eigen naam te ondertekenen, maar met een afdelingsnaam en moeten zij de mogelijkheid kunnen hebben om via een algemeen mailadres te mailen. Ook is het van belang dat medewerkers bewust worden gemaakt van alle bestaande protocollen, van bestaand beleid en van het omgaan met persoonsgegevens.

3.4. Wij trainen onze bestuurders en medewerkers in het voorkomen van en omgaan met (digitale) agressie en geweld.

Het agressieprotocol beschrijft hoe de organisatie handelt in het geval van agressie en geweld.

3.5. Wij stimuleren dat bestuurders en medewerkers van elk voorval van (digitale) agressie en geweld melding maken of aangifte doen, en wij registreren alle voorvallen van agressie en geweld tegen bestuurders en medewerkers.

Alle voorvallen van agressie en geweld worden geregistreerd.
Registratie maar ook opvolging is van belang om later terug te kunnen zien of er op de juiste manier gehandeld is. Bijvoorbeeld bij het bieden van hulp aan het slachtoffer. Registratie kan ook inzicht geven in de soorten van agressie en geweld die voorkomen.

Medewerkers en bestuurders worden gestimuleerd alle gevallen van agressie en geweld te melden/aangifte te doen.
Geadviseerd wordt dit volgens de landelijke richtlijnen te doen. Aangiftes of meldingen worden door politie en OM conform het protocol Veilige Publieke Taak opgepakt.

3.6. Wij hebben (structurele) middelen beschikbaar in de begroting zodat er bij bedreiging van bestuurders en medewerkers, op advies van het OM en de politie, passende (fysieke) beveiligingsmaatregelen getroffen kunnen worden.
3.7. Wij verhalen de schade op de dader bij agressie en/of geweld.
3.8. Wij verlenen nazorg aan de bestuurder of medewerker die slachtoffer is van (digitale) agressie en geweld.