Limburgse norm

Algemeen:

 • Factsheet Integriteit en Ondermijning (RIEC-LIEC bestel)
 • Infographic Integriteitsproducten (RIEC-LIEC bestel)
 • Voorbeelden en best-practises, vindbaar op de website van VNG.

Onderzoek:

 • Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur (WODC/Pro Facto september 2017)
 • Monitor Integriteit & Veiligheid 2020 (rijksoverheid)
 • Weerbare gemeente; Bevindingen van een onderzoek naar bedreiging, intimidatie en omkoping in vijf gemeenten (Bureau Broekhuizen en Verweij Jonkers september 2019)

Beleid & Uitvoering:

 • VNG format integriteitsbeleid (VNG oktober 2021)
 • Toolkit integriteit Ambtenaren (VNG)
 • Handreiking voor decentrale overheidswerkgevers: invulling geven aan integriteit na 2020 (BZK oktober 2019)
 • Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen (rijksoverheid 2021).
 • In dit document zijn model-gedragscodes opgenomen.
 • Toolkit Integriteit bestuur (VNG)
 • Toolkit democratische weerbaarheid voor politieke ambtsdragers (netwerk weerbaar bestuur)
 • Toolbox gemeenteraadsverkiezingen 2022 (RIEC Limburg)
 • Modelaanpak basisnormen integriteit openbaar bestuur en politie (BZK, VNG, IPO, politie, Uni van waterschappen (2006)
 • Lokale weerbaarheid; concrete handreikingen vanuit gemeenten (Bureau Broekhuizen januari 2020)

Screening:

 • Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen
 • (BZK februari 2020)
 • Handreiking basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders (BZK & Neck van Naem maart 2019)
 • Screening van gemeenteambtenaren; verkennend onderzoek naar grip op integriteitsrisico’s door inzat van screening (BZK & Berenschot april 2018)
 • Handreiking Screening Ambtenaren (BZK & Neck van Naem)
 • Screening van personeel (Justis)

Integriteitsschendingen:

 • Wegwijzer vermoeden integriteitsschending politieke ambtsdragers (CAOP)
 • De rol van de griffier bij een vermeende integriteitsschending; van melding tot onderzoek (Verenging van griffiers)
 • Steunpunt Integriteitsonderzoek politieke ambtsdragers

Training & Tools:

 • Training: de burgemeester als hoeder van de bestuurlijke integriteit (Nederlands genootschap van burgemeesters)
 • Opleiding Integriteit (Nederlandse vereniging voor Raadsleden)
 • Integriteitsgame “Zuivere koffie” voor bestuurders en ambtenaren (Werkgroep Integriteit Limburg)
 • Inzet dilemmakaartspel voor raadsleden, college en gemeentemedewerkers (RIEC Limburg)
 • Video ‘Raad voor de Raad’ (RIEC Limburg 2022)
 • Nieuwsbrief netwerk weerbaar bestuur

Het betreft één dynamisch overzicht. Een aanbod van producten en diensten (niet limitatief) bij gebruikmaking contact leggen met de accountmanagers van het RIEC.