Limburgse norm

6.1. Wij hebben een interne en externe communicatiestrategie gericht op de aanpak van ondermijning.

De organisatie zet communicatie in bij de aanpak ondermijning.
Zowel intern naar medewerkers/bestuur als extern naar haar inwoners en bedrijven. Om enerzijds hen bewust te maken over ondermijning en anderzijds hen te informeren over de (integrale) aanpak van ondermijning in de organisatie. Afstemming vindt plaats tussen de communicatieadviseur en Veiligheid.

De organisatie heeft een communicatiestrategie en planning over de aanpak van ondermijning.
Een communicatiestrategie op ondermijning helpt een organisatie op de juiste momenten (proactieve/preventie/ repressie) de juiste communicatie (vorm en boodschap) te voeren. Hierin wordt onder andere meegenomen ‘promotie’ campagnes. Daarnaast wordt er bij de aanvang van casuïstiek nagedacht over de communicatiestrategie. Die strategie wordt integraal afgestemd.

6.2. Wij communiceren zelf en samen met partners in de aanpak van ondermijning.

De gemeente communiceert in elk geval over:

  • besluiten indien deze een preventieve werking hebben op andere (malafide) aanvragers;
  • uitkomsten bij integrale controles/interventies;
  • veranderde wet- en regelgeving;
  • thema’s en fenomenen.

6.3. Wij stimuleren door middel van communicatie bewustwording en signalering van ondermijning bij de lokale bevolking, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Communicatie wordt gericht ingezet om doelgroepen te activeren om een bijdrage te leveren in de aanpak van ondermijning:

  1. burgers;
  2. maatschappelijke organisaties;
  3. bedrijfsleven.