Limburgse norm

Een weerbare overheid biedt tegenwicht aan ondermijning. De urgentie van het verstevigen van weerbaarheid groeit in de huidige context van een verhardende georganiseerde criminaliteit. Daarnaast is er sprake van toenemende agressie tegen en de intimidatie van bestuurders, ambtenaren en volksvertegenwoordigers. Weerbaarheid van overheidsorganisaties is en blijft dan ook een belangrijk onderdeel van het breed offensief van de gezamenlijke overheid tegen ondermijning.

 

Deze website is een handreiking voor een weerbare overheid waar alle Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg hierna te noemen (overheids)organisaties zich aan committeren. Met één gezamenlijk gedragen norm stellen we ons ten doel dat binnen Limburg ‘de dijken overal even hoog zijn’. Criminelen in het bijzonder houden zich niet aan gemeentegrenzen en zoeken steeds naar zwakke plekken. Wanneer één partij druk uitoefent, bestaat het risico dat zij hun heil elders zoeken, het zogenoemde ‘waterbedeffect’.

Thema's

De volgende thema’s maken onderdeel uit van de Limburgse Norm:

De thema’s vormen onlosmakelijk van elkaar de weerbaarheid van de organisatie. Zij beïnvloeden elkaar en zijn afhankelijk van elkaar. Sommige thema’s hebben een bredere scope dan enkel weerbaarheid tegen ondermijning, de onderdelen ervan zijn desalniettemin noodzakelijke randvoorwaarden om weerbaar tegen ondermijning te zijn.

De Limburgse norm bevat ambitieuze doelstellingen, dat is ook nodig om ondermijning aan te kunnen pakken. Het is belangrijk dat we het zien als een groeimodel, waarbij we ook bereid zijn de ambities aan te scherpen als de ontwikkelingen hierom vragen.